Bewust Gezonder doe je Samen met Shiva Tree

NGF | Zenuwgroeifactor

Zenuwgroeifactor: Wat is het en waarom vinden wij het zo belangrijk?

Zelfs nadat mensen volgroeid zijn, blijven de hersenen zich aanpassen en herstructureren op basis van dingen als leren, omgeving, ervaringen of letsels. Dit proces wordt neuroplasticiteit genoemd en kan worden gezien als de geleidelijke herstructurering van de hersenen in de loop van de tijd. Neuroplasticiteit omvat het proces van neurogenese, dat de vorming van nieuwe hersen- en zenuwcellen inhoudt. De zenuwgroeifactor helpt bij de overleving van deze neuronen tijdens de ontwikkeling en gedurende hun gehele leven. Het is dus logisch dat als onze NGF levels hoog zijn, zowel de neurogenese als de neuroplasticiteit worden versterkt en onze hersenen meer capaciteit zullen hebben op het gebied van leren en geheugen.

De zenuwgroeifactor (NGF) behoort tot een familie van neurotrofische factoren die neurotrofines worden genoemd. (Neurotrofines zijn stofjes in de hersenen die ervoor zorgen dat neurotransmitters hun werk kunnen doen.)

NGF werd ontdekt als een molecuul die de overleving en rijping van ontwikkelende neuronen in het perifere zenuwstelsel stimuleert. Later werd aangetoond dat het volgroeide neuronen in ouder wordende zoogdieren hersenen beschermt. Studies zijn ondernomen om NGF te gebruiken als een therapeutisch middel dat gericht is op het herstellen en in stand houden van de neuronen functies in het centrale zenuwstelsel. Wat een van de belangrijkste factoren is bij deze studies, is om te bepalen wat de veiligste manier is om deze molecuul in de hersenen te plaatsen.

Recente studies hebben erkend dat de rol van NGF veel verder reikt dan de horizon van zenuwcellen en zelfs verder dan het perifere en centrale zenuwstelsel. Studies die vanuit een laboratorium werden gepubliceerd, hebben aangetoond dat de neurotrofische toepassing van NGF een beschermende werking heeft bij drukzweren (doorligwonden), ulcera (een wond die niet goed wil genezen) aan het hoornvlies en glaucoom (beschadigd oogzenuw). Wij zullen in dit blogbericht bespreken wat er naar voren is gekomen uit deze studies, wat NGF precies is en hoe wij onze NGF op een natuurlijke manier kunnen stimuleren. 

 

De zenuwgroeifactor (NGF)

De zenuwgroeifactor (NGF) werd ontdekt door R. Levi Montalcini bijna 60 jaar geleden na transplantatie van een kwaadaardig sarcoom (kwaadaardige tumor) van de muis in de lichaamswand van 3 dagen oude kuikenembryo’s. Enkele jaren later werden grotere hoeveelheden NGF gevonden en gezuiverd uit slangengif en uit de  klieren van de muis. In de vroege jaren 80 werden drie NGF groeifactoren geïdentificeerd, brain-derived neurotrophic factor (BDNF), neurotrophin-3 (NT-3) en NT-4/5, elk met verschillende activiteiten in het perifere en centrale zenuwstelsel, die alle drie gezamenlijk werden aangeduid als neurotrofines.


Zij stimuleren de morfologische differentiatie, reguleren neuronale genexpressie door interactie met specifieke cellulaire receptoren, en zijn vereist in rijpe neuronen voor het behoud van neuronale functie en fenotype. Er is aangetoond dat het falen van de trofische interactie tussen de doelcellen en hun innervatie kan resulteren in zenuwdisfunctie en neuronale degeneratie. Neurotrofines worden gesynthetiseerd als grote precursor eiwitten en worden gesplitst tot fysiologisch actieve moleculen.

De rijpe vorm van NGF stamt af van een precursorvorm (ProNGF), die een belangrijke rol speelt tijdens de ontwikkeling en in het volwassen leven. De volwassen NGF oefent zijn biologische werking uit door de specifieke receptor tropomyosin kinase receptor A (TrkA), die een typische tyrosinekinase-receptor is. Stimulatie van TrkA wordt bevorderd doordat TrkA een complex vormt met de p75 pan-neurotrophin receptor (p75NTR). De belangrijkste intracellulaire signaalroutes die geactiveerd worden door het TrkA/ p75NTR complex zijn Ras-mitogen-geactiveerd proteïne kinase (MAPK), extracellulair signaal-gereguleerd kinase (ERK), fos- phatidylinositol 3-kinase (PI3K)-Akt en fosfolipase C (PLC)-g. De binding van NGF aan p75NTR alleen activeert ook nucleaire factor-B (NFB)-routes, onafhankelijk van TrkA. Alle bovengenoemde paden bevorderen celoverleving en/of differentiatie. De ProNGF, daarentegen anderzijds, bindt zich aan een sortilin-p75NTR complex en activeert celdood door stimulatie van Jun N-terminal kinase (JNK).

Tot het begin van de jaren 80 waren de meeste studies naar NGF gericht op het analyseren van de rol van NGF op de groei, differentiatie en overleving van perifere, sensorische en sympathische neuronen. Deze beperkte experimentele benadering was te wijten aan de algemene overtuiging dat NGF en/of NGF-receptoren afwezig waren in het centrale zenuwstelsel.

Dit veranderde in 1984, nadat Seiler en Schwab bewijs hadden waaruit bleek dat NGF zich ook bevind in het centrale zenuwstelsel. Ook hebben biochemische en moleculaire studies aangetoond dat toediening van gezuiverd NGF rechtstreeks in de hersenen van knaagdieren beschadigde neuronen beschermde. Hiervan is bekend dat NGF in de menselijke hersenen degenereren bij de ziekte van Alzheimer (AD) en bij veroudering. 

 

NGF en Perifere Neuropathieën (dysfunctie van één of meerdere perifere zenuwen)

Studies hebben aangetoond dat NGF de overleving, differentiatie en functie van perifere, sensorische en sympathische zenuwcellen bevordert. Deze bevindingen leiden tot de hypothese dat gezuiverde NGF nuttig zou kunnen zijn om perifere zenuwdegeneratie, zoals die zich voordoet bij diabetes, lepra, HIV-infectie of chirurgische trauma’s, te voorkomen en/of te beschermen.

De geschiedenis van de proeven die in de jaren 90 werden uitgevoerd op diabetespatiënten is paradigmatisch voor wat betreft het potentieel van NGF bij de verzorging van perifere neuropathieën. Diabetes wordt vaak gekenmerkt door degeneratie van PNS neuronen/vezels, geassocieerd met veranderde lokale niveaus van NGF receptoren en met ontregeling van de NGF signaleringsroute. Er werd gerapporteerd dat toediening van NGF in diermodellen van diabetische neuropathieën de neurodegeneratieve verschijnselen omkeerde en de activiteit van PNS neuronen normaliseerde. 

 

NGF en het centrale zenuwstelsel

Ziekte van Alzheimer

De eerste studie die wees op de aanwezigheid van NGF en/of NGF-receptoren in het centrale zenuwstelsel werd gepubliceerd in 1984 door Seiler & Schwab. Latere onderzoeken bevestigden deze waarnemingen en toonden aan dat toediening van NGF direct in de hersenen de cholinerge disfunctie kan verbeteren die wordt waargenomen bij leeftijdsgebonden geheugenstoornissen. Omdat de degeneratie van cholinerge neuronen in de voorhersenen en de achteruitgang van cognitieve vermogens kenmerkend zijn voor Alzheimer, werd verondersteld dat NGF van therapeutische waarde zou kunnen zijn voor Alzheimer patiënten.

Het succes van deze op NGF gebaseerde therapeutische strategie hangt echter af van een zorgvuldige optimalisatie van de toediening van de molecule rechtstreeks in de hersenen en, wat nog belangrijker is, van de afwezigheid van ongewenste en invasieve effecten. Studies die in de afgelopen jaren zijn gepubliceerd en zijn uitgevoerd op proefdieren meldden dat NGF veilig kan worden toegediend in de hersenen via de olfactorische route of door oculaire toediening en dat de molecuul die de NGF-doelcellen in de hersenen bereikt, relatief intact en biologisch actief is. Deze waarnemingen suggereerden dat zowel de olfactorische als de oculaire veelbelovende niet-invasieve routes kunnen zijn voor NGF-afgifte aan NGF-responsieve neuronen in de hersenen.

 

Conclusie

Zenuwgroeifactor (NGF) is een verzamelnaam van een familie van neurotropische factoren die geproduceerd worden door en inwerken op een aantal ontwikkelende, volwassenen en beschadigde NGF-gevoelige neuronale en niet-neuronale cellen.
Er zijn verschillende studies verricht om de potentiële rol van deze molecuul bij de behandeling van neurodegeneratieve ziekten van het PNS en van het CNS, waaronder Alzheimer, te onderzoeken.

Recente studies hebben aangetoond dat NGF veilig in de hersenen kan worden gebracht door nasale of oculaire toediening, wat uitzicht biedt op potentiële therapeutische werking op celdegeneratie in het centrale zenuwstelsel. We hebben ook recente klinische gegevens vermeld die de potentiële therapeutische eigenschappen van NGF voor menselijke huid- en oculaire zweren aantonen.

Samenvattend zijn wij van mening dat de ontdekking van NGF en andere neurotrofines verhelderende inzichten heeft verschaft op de meeste gebieden van de hedendaagse neurowetenschappelijke onderzoeken, dat in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot effectieve therapieën voor neurodegeneratieve en epitheliale ziekten.

 

 

Hoe stimuleer jij vandaag nog jouw Nerve Growth Factor NGF?

Er zijn drie supplementen die een geweldig effect brengen op NGF op een natuurlijke manier. 

Lion’s Mane

 

 

Acetyl L-Carnitine (ALCAR)