Bewust Gezonder doe je Samen met Shiva Tree

Het 3 Breinen Complex

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben wij niet één brein, maar drie.
Elk van de breinen van het lichaam heeft unieke vermogens. Zij kunnen niet onafhankelijk van elkaar functioneren. De 3 Breinen functioneren onderling samen, op een ondersteunende manier.
Vanuit ons intuïtie voelen wij mensen aan dat de hersenen in het hoofd niet ons enige brein is, maar dat er nog twee andere zijn. Wij weten of voelen aan dat we drie samenwerkende breinen hebben die ons op veel verschillende manieren informeren.

In het dagelijks leven komen wij dit tegen als: “Mijn hoofd zegt me het ene, maar mijn hart zegt me het absolute tegenovergestelde” of: “Mijn gevoel zegt me dat ik er gewoon voor moet gaan, maar mijn hoofd zegt dat het een belachelijk idee is”.

Wanneer wij eenmaal gaan begrijpen dat we een Drie Breinen Complex hebben zullen wij in staat zijn alles te leren over hoe wij dit complex kunnen ondersteunen. Nu verandert onze jarenlange ervaring met het brein en zullen wij onze realiteit anders gaan ervaren. Doordat wij leren hoe ons hart en buik denken en functioneren laten wij ons niet misleiden en onderdruk zetten door onze hersenen. Dit zeg ik, omdat je hersenen in je hoofd jou stress laten ervaren, terwijl dit met de juiste interpretaties van ons hartbrein en buikbrein drastisch vermindert kan worden. Vergeet niet dat stress een van de hoofdfactoren is voor ongelukkigheid.

Wanneer wij geen aandacht schenken aan ons hartbrein en buikbrein, maar wel de volledige aandacht geven aan ons hoofdbrein vermindert dit onze hersenplasticiteit. Hersenplasticiteit of neuroplasticiteit, is het vermogen van de hersenen om zich te herstellen en herstructureren, waardoor neuronenverbindingen herstellen en er een lange termijn boost ontstaat aan nieuwe neuronenverbindingen. 

Wanneer onze hersenplasticiteit afneemt, zonder dat we het beseffen, wordt de gewoonte van dogmatisch denken onze manier van leven. Dogmatisch denken houd in dat wij als mens ons laten leven door externe gebeurtenissen, situaties en mensen. Je leeft minder vanuit jezelf, je eigen ideeën, je eigen creativiteit en inzichten. Je luistert minder naar de stem van binnenuit, in plaats daarvan baseer je een groot gedeelte van je leven op meningen van anderen. Situaties en gebeurtenissen die zich altijd al voordoen voor de maatschappij. 

Wij houden ons vast aan de overheersende overtuigingen van de maatschappij, geloven alles wat televisie ons te vertellen heeft en staan zonder dat wij dit weten volop achter een bepaalde filosofie die ons voorgehouden wordt.

Het meest erge hieraan is, is dus dat je het nooit zal beseffen, omdat de hersenplasticiteit van onze bevolking behoorlijk laag is. Aannames en overtuigingen verstompen onze nieuwsgierigheid, creativiteit, avontuurlijkheid en zetten ons aan tot deconstructief / negatief denken. Aannames en overtuigingen vertroebelen het hart en verblinden ons, waardoor wij het leven niet zien zoals het werkelijk is. 

De ingebakken gewoonte om zaken aan te nemen zoals ze zijn zonder zelfonderzoek te doen of te luisteren naar jouw eigen mening is de grootste oorzaak van een slecht functionerend Drie Breinen Complex.

Ons hedendaagse visie van de hersenen (linker & rechter hersenhelft) wordt weerspiegeld in een toenemend aantal ziekten en psychische stoornissen. Terwijl ons hoofdbrein overbelast is, wordt het harmonieus functioneren van het Drie Breinen Complex en het gehele psychosomatische systeem ernstig belemmerd. Psychosomatisch wil zeggen, jouw stemming heeft invloed op jouw lichaam en andersom. Bij psychosomatische klachten gaat het om lichamelijke klachten die door psychische en sociale factoren beïnvloed worden.

Hoe gaan wij dit tegen? Zoals ik al eerder zei beginnen onze oplossingen bij het beseffen en accepteren dat ons hart en buik een cruciale rol hebben in ons denken en doen. Na het besef en de acceptatie duiken wij dieper in de stof om er de essentiële informatie uit te halen waar wij tot de praktijkgerichte oplossingen komen.

Hieronder volgt de uitleg over elk brein apart.

 

Het Hoofdbrein

Ons hoofdbrein is als een computer. Het downloadt informatie van het lichaam en de omgeving en reageert daarop door een continu programma uit te voeren dat alle lichaamssystemen ondersteunt en informeert. Het hoofdbrein zorgt ook voor een zekere mate van algemene analyses en hoe wij onze realiteit waarnemen met welke gedachten erbij (perceptie & interpretatie). Het hoofdbrein is het controlecentrum van het autonome zenuwstelsel (alle onwillekeurige processen). Het autonome zenuwstelsel omvat de “vecht of vlucht” reactie en de “rust en spijsvertering” reactie. 

Deze functionele processen worden geïnformeerd door en zijn afhankelijk van de andere twee breinen, het hartbrein en het buikbrein, en vice versa.

In het evolutionaire proces van de mens heeft het hoofdbrein de neiging veel werk op zich te nemen waarvoor het niet is ontworpen en dat het ook niet zou moeten doen. 

Dit komt doordat onze samenlevingen steeds meer de nadruk leggen op het belang van het hoofdbrein. Veel van de belangrijkste functies en rollen van de andere twee breinen worden aan ons hoofdbrein toegeschreven waardoor wij automatisch dit zijn gaan overnemen. 

Wij hebben het hoofdbrein tot de aangewezen motor van onze denkprocessen gemaakt. 

Het resultaat is dat velen van ons “in ons hoofd leven”, vertrouwend op het hoofdbrein als onze belangrijkste en primaire motor van het leven. Belast door deze misplaatste

verantwoordelijkheid, wordt het hoofdbrein ervaren als een chronische spanning die zich weerspiegelt in ons gehele menselijke systeem. Wanneer de druk op ons hoofdbrein toeneemt of teveel wordt, treedt er een psychofysische afstomping op en nemen wij minder waar via onze vijf zintuigen.
Of juist het omgekeerde, we worden overgevoelig en hyperalert. Hoe dan ook, zolang we “in ons hoofd leven”, vertrouwen we op gedachten om ons niveau van eigenwaarde te bepalen en zelfs om ons te vertellen wie we zijn. 

Hoe normaler wij voortdurend denken vinden, hoe groter onze stress en hoe groter de tegenmaatregelen die we gaan zoeken. In plaats van het hoofdbrein als onze dienaar, zijn we zijn slaaf geworden van ons eigen denken.

Het hoofdbrein is het centrale zenuwstelsel dat de hersenen en het ruggenmerg omvat.
De bouwstenen van onze hersenen zijn neuronen. De hersenen zijn anderhalve kilo zwaar en bevatten ongeveer 100 miljard neuronen. De neuronen zijn met elkaar verbonden door meer dan 100.000 kilometer zenuwvezels. Ons eigen bedrade elektranetwerk.

De hersenen zijn een waarnemend, aansturend, controlerend en informatieverwerkend orgaan. Zij vormen een complex netwerk en zelfs met de meest moderne onderzoekstechnieken kunnen we maar voor een gedeelte verklaren hoe ons brein werkt. We weten dat een aantal gebieden in de hersenen speciale functies hebben en dat er talloze verbindingen zijn tussen elk van deze gebieden. 

De hersenen besturen en coördineren sensorische systemen, beweging, gedrag en automatische lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur.
De hersenen worden daarnaast gezien als de bron van beweging, geheugen, cognitie en emotie.

Wanneer wij een diepere kijk nemen in ons hoofdbrein zien wij een continuïteit aan stoffen vrijkomen die ons op een bepaalde manier laten voelen. Deze stoffen noem je ook wel neurotransmitters en zijn nauw verbonden aan onze 3 Breinen. In een later hoofdstuk Chemie van het lichaam onderzoeken wij de verschillende neurotransmitters, hormonen en moleculen om erachter te komen waarom wij ons op een bepaalde manier voelen. Voelen is een belangrijk onderdeel, omdat voelen het resultaat is van onze lichaam en mind gecombineerd. Wanneer wij ons goed willen voelen voor de komende jaren, wordt het belangrijk de interactie te weten tussen ons lichaam en mind.

 

Het Hartbrein

In de westerse geneeskunde wordt het hart vooral gezien als een spier van 300 gram, die het bloed rondpompt en zo zorgt voor de circulatie totdat we sterven. De medische wetenschap stelde tot voor kort dat de hersenen alle lichaamsfuncties regelen, waaronder ook het hart. Neurowetenschappers hebben onlangs echter aangetoond dat het hart andere systemen in het lichaam aanstuurt en functioneert als een eigen brein. 

Het hart heeft een complex intrinsiek zenuwstelsel, dat voldoende verfijnd is om te kwalificeren als ‘kleine hersenen’. De hersenen van het hart vormen een ingewikkeld netwerk van verschillende soorten neuronen, neurotransmitters, eiwitten en ondersteunende cellen zoals die ook gevonden worden in de hersenen. Haar uitgebreide circuits maakt het mogelijk om onafhankelijk van het hoofdbrein te handelen en om te leren, te onthouden en te voelen.

Het hart communiceert met het hoofd en de rest van het lichaam op verschillende manieren: neurologisch (via uitzendingen van zenuwimpulsen), biochemisch (via hormonen en neurotransmitters), biofysisch (via geluids- en drukgolven) en energiek (via elektromagnetische veld interacties). Door deze biologische systemen voor communicatie, heeft het hart een belangrijke invloed op het functioneren van onze hersenen en al onze systemen.

Het Hartbrein is de zetel van het zelfbewustzijn; daarom wijzen we instinctief naar het hartcentrum om het zelf aan te duiden. Hoewel het hart in veel culturen sentimentele liefde symboliseert, is de belangrijkste functie van het Hartbrein het verankeren van de andere twee hersenen.
Wanneer onze Drie Breinen Complex gezond functioneert, verankert het Hartbrein al onze interacties in het leven.

Hoe sterk het Hartbrein ons Hoofdbrein en Buikbrein verankert, bepaalt de efficiëntie van neurologische en zintuiglijke input. Wanneer het Hartbrein de andere twee breinen volledig verankert, komt het hele systeem tot rust. De “vecht of vlucht” stressrespons die overheerst nu wij in ons hoofd leven, neemt zijn natuurlijke rol weer op, en treedt alleen in werking wanneer dat nodig is. 

Op deze manier keert het menselijk systeem terug naar zijn natuurlijke, gezonde neurologische hiërarchie, waarbij de “rust en spijsvertering” reactie overheerst. Wanneer de rust en spijsvertering reactie overheerst, ervaart de mens welzijn en een gevoel van gemak, zowel in rust als bij activiteit. Op deze manier worden handelingen weer praktisch en stressvrij.
Wij handelen weer in harmonie met de natuur, en onze reis wordt vredig en plezierig.

 

Het Buikbrein

In onze buik zit ruim zeven en een halve meter darmen. Deze darmen verteren ons voedsel, nemen voedingsstoffen op en scheiden afvalstoffen uit. Ook zorgen zij voor onze afweer:
het belangrijkste weerstandsvermogen van de mens komt voort uit de darmen.
Onze darmflora speelt een belangrijke rol in de stressregulatie. Zo zorgt een vermindering van een functionele darmflora voor een toename van stresshormonen.

De darmen bevatten een eigen zenuwstelsel, met 100 miljoen zenuwcellen, genaamd het Enterische Zenuwstelsel (ENS).
Dit bevat meer neuronen dan in het totale ruggenmerg te vinden zijn. Het ENS bevat meerdere soorten neuronen, waarmee het informatie kan ontvangen, verwerken en er op kan reageren, zonder tussenkomst van het centrale zenuwstelsel. 

Het ENS is een onderdeel van het autonome zenuwstelsel, maar kan geheel onafhankelijk hiervan functioneren.
Daarnaast worden belangrijke hormonen voor ons welbevinden in onze darmen aangemaakt. Circa 95% van de serotonine en ongeveer 50% van de dopamine in het lichaam bevindt zich in de buik. 

Het buikbrein heeft verschillende belangrijke functies. Het is sterk betrokken bij ons hele afweermechanisme, wat betekent dat het toezicht houdt op het immuunsysteem en het vermogen van ons lichaam om zich van buitenaf te verdedigen.
Het werkt samen met de dunne darm en helpt bij het controleren en reguleren van de spijsvertering en darmflora (microbioom). 

Klassiek gezien is het ook de plaats waar beslissingen moeten worden genomen. 

Het hoofd- en hartbrein analyseert en denkt na, maar als het aankomt op onderscheid maken tussen goed en kwaad, is het de bedoeling dat onze buikbrein dit afhandelt.

De Chinese en Indiase systemen van fysiologie en gezondheid weten dit al duizenden jaren.

Terwijl de taak van ons buikbrein door het hoofdbrein wordt misbruikt, verwarren wij het hoofdbrein met ons denken en doen. Totdat er een bewuste input van het Hart en Buikbrein is, is de menselijke ervaring in strijd. Intellectueel gezien leven we verkeerd geïnformeerd en interpreteren we elke ervaring van onszelf en het leven verkeerd.