Bewust Gezonder doe je Samen met Shiva Tree

The Mechanics of Mind & Body

Neurotransmitters

Om the mechanics of mind & body te begrijpen is het belangrijk onderscheid te makkelijk tussen wat nog stoffelijk te noemen is (tastbaar) en niet stoffelijk (niet tastbaar). oftewel onderscheid maken tussen wat wel en niet aan te raken is. De mind kunnen wij niet aanraken, maar de body wel. Emoties horen bij de mind, neurotransmitters en hormonen horen bij de body. Wij willen weten wat de interactie is tussen onze body en mind en of wij dat in kindertaal uit kunnen leggen zodat het voor iedereen te begrijpen is. Laat je niet overspoelen door de moeilijke termen, bij ieder onderdeel leggen wij het simpel en praktisch uit.

Wij beginnen met de body, oftewel hetgeen wat je aan kan raken. 

Neurotransmitters zijn chemische stoffen die als doel hebben interne informatie door te geven. Deze interne informatie is essentieel voor hoe wij functioneren als mens, omdat deze informatie gedeeltelijk bepaalt hoe wij ons voelen. Hmmm, hoe wij ons voelen? Jazeker, omdat neurotransmitters een soort van body versie zijn van onze emoties. De emoties die wij feitelijk kunnen aanraken, omdat zij tastbaar zijn. Uiteraard wel in uiterst kleine, niet voor het oog zichtbare groottes. 

Dit is waarom het erg belangrijk is om neurotransmitters te begrijpen en hoe ze te werk gaan. Omdat het voor een groot gedeelte bepaald hoe wij ons voelen. Misschien heb jij dit eerder gedacht of gehoord over hormonen. Testosteron wat een man vitaler, energieker en sterker van aard maakt, of oestrogeen wat een vrouw maakt dat zij zich ontspannen en op haar gemak voelt.

Bij neurotransmitters werkt het ongeveer hetzelfde alleen is het verschil dat neurotransmitters elektrisch geladen zijn en dus elektrische impulsen afgeven, waar hormonen juist chemisch zijn en chemische reacties loslaten in onze bloedbaan. 

Dendrite = Hersenen  |  Cell Nucleus = Hart  |  Axon = Lichaam  |  Synapse = Tentakel  |  Axon Terminal = Zuignap 

Neurotransmitters werken als volgt:

Iedere neuroon (gehele bovenstaande afbeelding) is als het ware een octopus met tentakels. De hersenen zijn als het ware de dendrieten, het hart de kerncel en het lichaam de axon.

Dat is de octopus zelf, verder doet de octopus magische dingen met haar tentakels. Namelijk informatie doorgeven aan de hersenen van een andere octopus die hetzelfde weer herhaald, wel miljoenen keren. 

Via een tentakel (synaps) stuurt de octopus signalen van zichzelf naar een andere octopus. Wanneer de tentakels elkaar raken, binden ze aan elkaar vast en geven ze informatie door.

Nu komt het belangrijkste:
Je hebt net gelezen dat neurotransmitters bepalen hoe wij ons ergens bij voelen. Een soort van tastbare emoties. Neurotransmitters hopen zich op aan de uiteinden van de tentakels, wachtend op andere tentakels om zich aan vast te binden. 

Wanneer er een contact is tussen de ene tentakel en de andere tentakel van een andere octopus geven zij dus de tastbare emotie door en wanneer zij dit doen, voelen wij dus letterlijk dat zij dit doen. Alleen gaat dit met tienduizenden tentakels tegelijkertijd, omdat wij er miljoenen hebben. 

Neurotransmitters worden opgeslagen in een soort van zuignap van een tentakel, zoals je hierboven ziet. Op het punt waar je Synapse ziet staan maken twee verschillende zuignappen contact met elkaar. De ene zuignap draagt neurotransmitters (tastbare emoties) in zich en de andere zuignap ontvangt de neurotransmitters. De vrijgekomen neurotransmitters verspreiden zich over de andere tentakel (synaps) en binden zich aan de ontvangers (zuignappen) van de andere octopus. 

Misschien denk je nu van, oké leuk dit allemaal, maar wat heb ik hieraan?
Hoe kan ik deze kennis toepassen in mijn dagelijks leven? 

Het ding is met neurotransmitters dat zij een soort van de eigenaar zijn over hoe jij je voelt.
Ik zeg eigenaar, omdat deze neurotransmitters letterlijk bepalen waar wij ons goed bij voelen en hoe goed wij ons daarbij voelen. Niet alleen dat, maar ook bepaalt het de kwaliteit van je slaap, focus, concentratie, korte en lange termijn geheugen, hoe ontspannen je bent, je slaapcyclus en nog veel meer. 

Wij bestuderen de verschillende neurotransmitters, ZODAT wanneer wij voor een hogere bewustzijn gaan, gefocust zullen zijn op hoe wij deze neurotransmitters een boost kunnen geven en hoe wij het effect van deze tastbare emoties kunnen verlengen. 

Dit houd dus in dat wij onszelf chemisch en elektrisch (hormonen & neurotransmitters) goed laten voelen.
Gezamenlijk met gefocust zijn en bezig zijn met ons droomleven op te bouwen wat ons passie, succes en geluk zal brengen waardoor wij op een hogere vibratie zullen functioneren. 

De verschillende neurotransmitters zijn:

 • Acetylcholine
 • Adrenaline
 • Dopamine
 • Endorfine
 • Gamma-aminoboterzuur (GABA)
 • Glutamaat
 • Noradrenaline
 • Serotonine
 • Melatonine
 • Glycine
 • Histamine
 • Oxytocine

 

Adrenaline
Adrenaline wordt afgegeven door de bijnieren die zich boven op elke nier bevinden. Adrenaline doet de bloedstroom naar onze spieren toenemen, verhoogt onze hartslag en verwijdt onze pupillen. Het is cruciaal in onze vecht-of-vlucht overlevingsreactie. 

Noradrenaline
Net als adrenaline kan het vrijkomen van deze chemische stof leiden tot een verhoogde alertheid, waardoor we klaar zijn om in actie te komen als dat nodig is. Het verhoogt ook onze bloeddruk en verwijdt onze luchtwegen. 

Dopamine
Dit is de verslavende beloningsstof waar je hersenen naar hunkeren. Het motiveert je om te zoeken naar de dingen die je nodig hebt om te overleven. Soms worden we geknecht door dit oude beloningsmechanisme.

Oxytocin
Ook bekend als het knuffelhormoon, komt oxytocine vrij als je dicht bij een ander bent. Het is essentieel voor het maken van sterke sociale banden en het is ook een belangrijk onderdeel van waarom we mensen willen vertrouwen.

GABA
GABA is verantwoordelijk voor de regulering van spieraanspanningen en regelt ook de communicatie tussen de hersencellen. Het kan ons kalmeren door de snelheid waarmee onze neuronen vuren te verminderen. 

Acetylcholine
Dit is de belangrijkste neurotransmitter in het parasympathische zenuwstelsel dat onze hartslag vertraagt, gladde spieren samentrekt, bloedvaten verwijdt en de afscheiding van het lichaam verhoogt.

Glutamaat
Glutamaat, de meest voorkomende neurotransmitter in het gewervelde zenuwstelsel, wordt door zenuwcellen gebruikt om signalen door te geven aan andere cellen. Te veel ervan kan cognitieve stoornissen veroorzaken. 

Endorfine 
Endorfine wordt geactiveerd door de gewaarwording van pijn en remt de overdracht van pijnsignalen. Studies hebben aangetoond dat endorfine ook door lachen kan worden gestimuleerd en een gevoel van euforie kan teweegbrengen. 

Serotonine
Serotonine houdt verband met ons welzijn en geluk, en ons niveau ervan wordt beïnvloed door lichaamsbeweging en blootstelling aan zonlicht. Het helpt ook bij het reguleren van onze stemmingsbalans, slaapcyclus en spijsvertering. 

Belangrijkste verschil tussen Hormonen & Neurotransmitters

Hormonen en neurotransmitters zijn twee soorten signaalmoleculen die door ons worden geproduceerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de houding van ons organisme.

Het belangrijkste verschil tussen hormonen en neurotransmitters is dat hormonen worden geproduceerd in endocriene klieren en worden afgegeven aan de bloedstroom waar zij hun doelwit vinden, terwijl neurotransmitters worden afgegeven in de synaptische spleet, waardoor een zenuwsignaal wordt overgebracht aan de naburige synaptische zenuwcel. 

Een hormoon is een product van levende cellen, dat circuleert in vloeistoffen zoals bloed of sap, en een specifiek, gewoonlijk stimulerend effect heeft op de activiteit van cellen, ver van zijn plaats van oorsprong. Hormonen zijn dus chemische boodschappers die de communicatie tussen verschillende delen van het lichaam bevorderen door chemische signalen van het ene naar het andere deel te zenden. 

Door het contact van een hormoon kunnen de groei en de ontwikkeling van cellen en weefsels, het op gang brengen en houden van de seksuele ontwikkeling, het voeding metabolisme, de lichaamstemperatuur en de stemming worden beïnvloed. 

Alle verschillen tussen hormonen en neurotransmitters

Definitie
Hormonen:
Hormonen zijn regulerende stoffen die in een organisme worden geproduceerd en getransporteerd in weefselvloeistoffen zoals bloed of sap, waardoor specifieke cellen of weefsels tot actie worden aangezet.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters zijn chemische stoffen die aan het uiteinde van een zenuwcel vrijkomen bij de aankomst van een zenuwimpuls, waardoor de impuls wordt doorgegeven aan een ander neuron, spier of een andere structuur.

Komt voor bij
Hormonen:
Hormonen komen zowel bij planten als bij dieren voor.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters komen alleen bij dieren voor.

Behoort tot
Hormonen:
Hormonen behoren tot het endocriene systeem.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters behoren tot het zenuwstelsel.

Chemie
Hormonen:
Hormonen zijn polypeptiden, aminen, terpenoïden, steroïden, of fenolische verbindingen.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters zijn eiwitten, aminozuren of gassen.

Plaats van afgifte
Hormonen:
Hormonen worden geproduceerd in endocriene klieren en worden uitgescheiden in de bloedstroom.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters worden door presynaptische zenuwuiteinden in de synaps vrijgegeven.

Transmissie
Hormonen:
Hormonen worden via het bloed overgebracht.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters worden doorgegeven via de synaptische spleet.

Punt van actie
Hormonen:
Hormonen werken in op een plaats ver van waar het wordt geproduceerd.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters bevinden zich in directe verbinding met hun doelcellen.

Reactie
Hormonen:
Hormonen hebben enkele minuten tot enkele dagen nodig om de respons te geven.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters maken snel de reactie, meestal binnen milliseconden.

Functie
Hormonen:
Hormonen hebben verschillende functies bij het regelen van groei, ontwikkeling en voortplanting.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters zijn betrokken bij de overdracht van zenuwsignalen.

Rol
Hormonen:
Hormonen zijn in staat om doelorganen of -weefsels te reguleren.

Neurotransmitters:
Neurotransmitters stimuleren alleen de postsynaptische neuronen.

Voorbeelden
Hormonen:
Oxytocine, cortisol, testosteron, en oestrogeen bij dieren en abscisinezuur, cytokinen, en gibberellinen bij
planten zijn de voorbeelden van hormonen.

Neurotransmitters: Serotonine, dopamine, noradrenaline, epinefrine, glutamaat, aspartaat, glycine, stikstofoxide, koolmonoxide zijn de voorbeelden van neurotransmitters

Conclusie
Hormonen en neurotransmitters zijn twee soorten chemische signaalmoleculen die bij dieren en mensen voorkomen. Hormonen komen ook bij planten voor. Ze behoren tot het endocriene systeem. Hormonen brengen chemische signalen over naar een weefsel of orgaan dat ver verwijderd is van de plaats van oorsprong. Daarom worden hormonen geproduceerd door endocriene klieren en worden zij afgegeven aan het bloed bij dieren en aan het sap bij planten om te worden getransporteerd naar de plaats van actie. Aangezien neurotransmitters tot het zenuwstelsel behoren, worden zij alleen bij dieren aangetroffen. Neurotransmitters worden geproduceerd door presynaptische neuronen en komen vrij in de synaps. Zij beïnvloeden doelcellen die zich in de directe omgeving van de synaps bevinden. Het belangrijkste verschil tussen hormonen en neurotransmitters is dus de plaats waar zij vrijkomen en de plaats waar zij werken.

Leer alles over je hormonen in het blogbericht Hormonen in Balans.

 

Classificatie van neurotransmitters

Neurotransmitters worden op basis van hun functie ingedeeld in stimulerende en remmende neurotransmitters. Stimulerende neurotransmitters verhogen de trans-membraan ionenstroom, waardoor postsynaptische neuronen een signaal kunnen produceren. Remmende neurotransmitters daarentegen verminderen de trans-membraan ionenstroom, waardoor postsynaptische neuronen geen signaal kunnen produceren. Het totale effect van stimulerende en remmende neurotransmitters bepalen of een postsynaptische neuron wel of niet signalen afvuurt. Er zijn verschillende klassen neurotransmitters: acetylcholine, biogene aminen en aminozuren.

Acetylcholine
Acetylcholine wordt geproduceerd uit acetyl en choline en werkt in op de neuromusculaire verbindingen. Acetylcholine-afgevende neuronen worden ook aangetroffen in het centrale zenuwstelsel (CZS). Eenmaal vrijgemaakt bindt het zich aan de receptor in postsynaptische neuronen, en voor de afbraak van acetylcholine van de receptor is het enzym, acetylcholinesterase, nodig.

Biogene aminen
Biogene aminen omvatten catecholamines zoals dopamine, epinefrine en norepinefrine (NE) en indoleamines zoals serotonine en histamine. Catecholamines en indoleamines komen voor in de hersenen en zijn betrokken bij emotioneel gedrag. Zij helpen ook bij het regelen van de biologische klok. Dopamine, histamine en NE kunnen zowel excitatoir als inhibitoir zijn, afhankelijk van het type receptor.

Aminozuren
Aminozuur-neurotransmitters zijn onder meer glutamaat en gamma-aminoboterzuur (GABA). Glutamaat bevordert in de hersenen de opwindende effecten, terwijl GABA remmende effecten heeft. Neuropeptiden zoals endorfine en Substance P zijn aminozurenreeksen die pijnsignalen bemiddelen.

 

De essentie van het verhaal

Iedere neurotransmitter kan extra gestimuleerd worden en de afbraak ervan kan geremd worden, waardoor je het effect van bepaalde neurotransmitters langer en sterker ervaart. 

De bouwblokken voor neurotransmitters zijn eiwitten die weer bestaan uit lange keten van aminozuren. Moleculen die aan elkaar verbonden zijn tot een groep. Deze groep is nu een eiwit geworden en worden vervolgens weer omgezet tot andere chemische verbindingen om uiteindelijk tot neurotransmitters te komen. 

Je ziet hier dus zowel een chemisch als elektrisch proces dat plaatsvindt in ons lichaam. Dit proces zorgt ervoor dat wij op een bepaalde manier functioneren en hoe wij ons uiteindelijk voelen. Dit noem je ook wel de chemie van onze emoties. 

Iedere emotie is dus af te breken tot een neurotransmitter die weer is af te breken tot eiwit die weer is af te breken tot ketens aminozuren. Ook wel moleculen die aan elkaar verbonden zijn. 

Energie dus. Elektriciteit. Chemie. Wij zijn dit proces en kunnen vanuit dit proces onszelf ervaren en uitdrukken op een bepaalde manier. 

Wanneer ons lichaam vol wordt gedouwd met medicaties, geprocesseerd eten, gif en andere troep zoals overtollig suiker of brood, wordt het een enorm lastige taak voor ons omzettingsproces om van voedingsstoffen neurotransmitters te maken.

Dit gaat samen met dat het grootste gedeelte van onze neurotransmitters zich bevinden in ons darmkanaal, ook wel ons buikbrein. Omdat wij vrijwel niets weten over bewust en gezond eten, kunnen wij ons dus bijna onmogelijk iedere dag goed voelen. Zelfs de mensen die bewust bezig zijn met gezond groente en fruit eten, veel water drinken en veel bewegen weten nieteens een kwart van de belangrijke informatie over voeding en wat voor rol dit heeft op ons welzijn.

Wij hebben het een en ander geleerd over de schijf van 5 en eet gevarieerd. Wanneer wij juist beginnen met waarom wij als mens eten en wat het doel ervan is, kunnen wij vele malen doelgerichter te werk gaan. Je eet om je lichaam brandstof te geven, zodat je energie krijgt. 

Merendeels van het eten dat wij in deze maatschappij eten remt juist ons energie waardoor wij juist moe, lui en onscherp worden. Wanneer wij dit ervaren gooien wij er een of twee koffie of energy achteraan en kunnen wij weer verder met ons werk of wat je ook aan het doen bent. 

Energie ontstaat vanuit vitaminen en mineralen die op een chemische of elektrische manier taken uitvoeren binnen ons lichaam waardoor wij snel en soepel kunnen bewegen. Er bestaan niets voor niets vitaminen en mineralen. Wanneer wij meer de focus leggen op welke voedingsstoffen wat precies doen, weten wij dat bijna alles wat wij eten enkel functioneert als vulmiddel met een goede smaak eraan. Ook supermarkten, winkeltjes of kraampjes verkopen 85 tot 95% aan vulmiddelen wat zo lekker mogelijk is gemaakt om ons er verslaafd aan te krijgen. Er moet een zo mooi mogelijke kleur aan zitten, een goed ruikende geur, een knapperige of juist zachte structuur en het moet een bom van smaak bevatten. Hier legt de fabrikant of de verkoper dan ook de focus op. Niet op hoeveel voedingswaarde het een mens zal geven waardoor hij/zij zich beter voelt. Vaak is het zelfs zo om eten in verpakkingen te krijgen het door een proces is gegaan waarbij de voedingswaarden eruit zijn gehaald, maar er smaak en kleur aan toe is gevoegd.  Denk aan eten in blik, of de voorverpakte kant- en klare eetpakketten die je in de magnetron opwarmt. 

Een bekende vulmiddel is alles wat van granen gemaakt is. Denk aan pasta, brood, rijst.
Enorm veel producten vinden hun oorsprong in granen terwijl vrijwel alle granen ontzettend belastend en remmend zijn voor het spijsverteringkanaal. Voedingsstoffen worden niet tot moeilijk opgenomen wanneer wij granen in ons buik hebben en jouw maag moet zo hard gaan werken om deze granen te verteren dat er energie vanover je hele lichaam wordt leeggeroofd om maar bezig te zijn met het verteren van granen, brood, rijst of pasta. 

De oplossing is, weten wat voor voeding geen tot weinig moeite kost om te verteren, maar juist wel veel essentiële vitaminen en mineralen bevatten. Ook is er prebiotica en probiotica. Prebiotica is voeding waar miljoenen maagbacteriën in zitten die op hun beurt weer hun goede werk verrichten voor ons spijsverteringkanaal. Ook zuren vallen onder prebiotica, omdat de juiste zuren ons gehele verteringsmetabolisme versterken en versnellen, doordat deze zuren voedsel helpt te verteren, af te breken en op te nemen. Probiotica is alles wat vezelrijk is. Vezels zijn geen voeding voor ons lichaam zelf. Wij kunnen niets met vezels. Het is als het ware een opvulmiddel, alleen dient het ditmaal ergens voor. Vezels zijn dé voedingsbron voor alle maagbacteriën die wij hebben en houden zo de maagbacteriën in leven, waardoor zij langer en beter hun werk kunnen doen voor ons.